Archive: دانشمندان کلاسيک Subscribe to دانشمندان کلاسيک

رودکی سمرقندی

  غزل رودکی وار، نیکو بود              غزلهای من رودکی وار نیست اگر چه بپیچم به باریک و هم                 بدین پرده اندر مرا راه نیست “عنصری” زندگینامه رودکی،...

حکیم وسخنور بزرگ غزنه (سنایی)

 حکیم ابوالمجد مجدود‌بن آدم سنایی غزنوی، و نیز حکیم سنایی از بزرگ‌ترین شاعران زبان دری در سدۀ ششم هجری‌ست. او در سال (۴۷۳ هجری قمری)...

شیخ شیراز سعدی

مشرف‌الدین مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی در سالهای آغازین قرن هفتم هجری در خانواده ای که بزرگان آن همه از علمای دین بودند پا به عرصه حیات...

شیخ ا لرئیس ابوعلی سینا بلخی

شیخ الرئیس ، ابوعلی سینا ، حسین بن عبدالله حسن بن علی بن سینا ، ‌معروف به ابن سینا در سال ۳۷۰ هجری قمری در دهی به نام خورمیثن در نزدیکی...