Archive: کليات شعر و ادب Subscribe to کليات شعر و ادب

برف های سرگور

حسیب شریفی سرش را به در و دیوار می کوبد و ناله های دردناک سر می دهد. خودش هم نمی داند این سردردی ناشی از چیست. وضع اتاق خیلی نامرتب است. کاغذ...

شعر من

شعر من ، فــــــــریاد درد بی دواست شعر من ، پرخاش صدها بی صداست شعر من ، بگذشته از فرسنگهـــــــــا شعـــــــــــــر من ، فرزند با غم...

فلمِ لحظه ها

تفنگ هوش    کسی با عشق دلگرمی  نداره دلی با   دل سر  نرمی نداره چسان با لشکر غم واستیزم تفنگ هوش من مرمی نداره …………………………. گرگ...

قلم

  عبدالرازق طغیان ای  قلــم  ای  یار  نا  پیدای  من ای  قلــم  ای  دیــدۀ   بـینای   من ای   قلــم    همـنوای   زنـده گـی از تو بـاشد ...

چند شعرجدید ازشاعر توانا پرتو نادری

شاید هنوز دیوانه یی باشد ! آسمان مرده است و خورشید را به زمین تبعید کرده اند تاریکی در چراگاه ستاره گان خیمه برافراشته است و گوسفندان حادثه دنبه...

پری کوچک من

پرتونادری  چشمهایت «سنگردی» پنجشیراست در زبان زیبایی کوهستان چشمهایت را به حافظه می سپارم  من زیبایی کوهستانم و جاری می شوم در خلوت...

شعر من و تنهایی تو

شعر های من چقدر خوشبخت اند شعر های من روی لبانت جاری می شوند مانند یک تبسم در نخستین دیدار عاشقانه     شاید وقتی  در یک شب مهتابی شعر های...

مادر

دیدا خرمی برای روز میلادت من امروز ندارم تحفه ای جز مهر دیروز ندارم گرچه از نوزادیم یاد زند آیینه از آن روز فریاد که در آن روز سرد ماه آذر تو...

جادۀ جنون

قطارِ فتنه قطارِ فتنه ازره میرسد باز جهالت قصه کوته میرسد باز بترس ازچهچه خواندن هایِ اینان بگوشم کندنِ چه میرسد باز …… فروغِ خستگی...

چند غزل ازشاعر فرزانۀ کشور استاد واصف باختری

پاسخی از عزلت یک چند درین بادیه بودیم و گذشتیم با داس هوس خار درودیم و گذشتیم تا چشم اجل را دو سه دم خواب رباید افسانه بیهوده سرودیم و گذشتیم چون...