Archive: کلک هنر Subscribe to کلک هنر

زندگینامه نقاش وخوشنویس سفرنامه ناصرخسرو ” رح “

صدیق دانش در بامیان باستان چشم به جهان باز کرد. زادگاه که مهد تمدن و تاریخ است، او را از طفولیت به هنر علاقمند ساخت. دانش در سال ۱۳۷۰ که...