یکشنبه آوریل 19, 7936

Archive: اخبار و گزارشات Subscribe to اخبار و گزارشات

لزوم توجه به تاریخ اجتماعی در تاریخ‌نگاری افغانستان

لزوم توجه به تاریخ اجتماعی در تاریخ‌نگاری افغانستان غلام‌رضا جاویدی علم تاریخ با حضور پررنگ در صحنه‌ی اجتماعی و سیاسی سده‌ی معاصر،...

امراض روانی یا فاجعه ی که خاموشانه جامعه افغانستان را تهدید میکند

نوشته: داکتر جلیله سلیمی امراض روانی یا فاجعه ی که خاموشانه جامعه افغانستان را تهدید میکند امراض روانی یکی از مشکلات عمده و مهم را در...

ســرگــذشت زبــان فــارسی دری’؛ کتابی به همت رسول رهین سپیده زرین پناه، در سوئد

‘ســرگــذشت زبــان فــارسی دری’؛ کتابی به همت رسول رهین سپیده زرین پناه، در سوئد “سرگذشت زبان فارسی دری”، کتابی تحقیقی ‌است...

نمایشگاه کتاب درکابل گشایش یافت

نمایشگاه کتاب درکابل کشایش یافت اولین نمایش گاه کتاب تحت عنوان هفته کتاب به منظور ترویج و گسترش کتابخوانی در کابل افتتاح شد. دراین نمایشگاه...

کابوس

کابوس امشب خواب دیدم که آسمان ما بی ستاره بود. نور از خانه ما کوچ کرده بود ستاره های مارا دزدیده بودند و در اسمان ما هیج نوری نمیتابید آسمان...

نقش فلسفه وعرفان درمدنیت افغانستان

نقش فلسفه وعرفان درمدنیت افغانستان بگواهی تاریخ تسلسل فکری و ساختاری مدنیت در قلمرو پرفراخنای آریانای کبیر در اثر یورشهای ویرانگرانۀ...

امـــلأ و انشـــأ زبــان فـــارسی دری

امـــلأ و انشـــأ زبــان فـــارسی دری سخنــان مــؤلف در بــاره ایــن کتــاب: سخن گفتن به زبان فارسی دری برای کسانیکه این زبان را از کودکی...

یگانگی زبان فارسی در دهکده جهانی

یگانگی زبان فارسی در دهکده جهانی چند ســخن از مــؤلف در بــاره ایــن کتــاب گــران ارزش: خوانندگان محترم آگاهی دارند، از دیری باینطرف...

فراموش نکنید که زبان دری لهجه نیست زبان آفرینشگر پارسی است

نوشته : داکتر جلیله سلیمی فراموش نکنید که زبان دری لهجه نیست زبان آفرینشگر پارسی است مدتهاست که متوجه میشوم رسانه ها ، نویسنده گان ، شاعران...

زبان در خراسان

زبان در خراسان: زبان در خراسان را با کلمه خود خراسان میآغازیم و می‌بینیم که خراسان به چه معناست. اما پیش ازاین برای آن عده از کژ اندیشان...