Archive: اخبار و گزارشات Subscribe to اخبار و گزارشات

دختران مخفی

 سخنان نخستین پس از آن که به تعبیر زنده یاد شایق جمال، آن « لعل بدخشان هنر» سیده مخفی چهره در پردۀ خاک کشید، دیگر تا یک دهه پیش بانوان سخنور...

روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد!

روشنفکر کیست وروشنفکردینی چیست ؟   _پیشینه روشنفکری در افغانستان ونقش اندیشه دینی درملت سازی آن؟  – روشنفکری به نقد چی می پردازد و...

نه آریانای وجود داشته ونه آریایی بوده است

سلیمان راوش نه آریانای وجود داشته ونه آریایی بوده است هزاره و تاجیک، ازبیک و پشتون همه مردمان بومیی شانزده شهر اهورایی اند من در جلد...

بهار، آیه یی از رحمتِ پروردگار بر عالمیان

جهانِ هستی آینه دار جمال خداست و جلوه یی از جلوه های قدرتِ پروردگار . و بهار این موسم رویش و زایش ، یکی از باشکوه ترین و زیبا ترینِ این جلوه...

کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها ما افغان ها

به قلم الهه افتخار کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها ما افغان ها امروزه با مسایل اجتماعی ای درگیر هستیم ، که اگرچه خیلی...

انفجار در خلوت آبی نیروانا

پرتونادری یاد دهانی کوتاه: دوازده سال پیش طالبان تندیس های بزرگ بودا در بامیان را انفجار دادند، که خود انفجار تاریخ بود و انفجار در خورشید....

مسعود اطرافی و آن چوکی عرابه دار

ما کشتی صبر خویش در بحر غم افگندیم تا باشد از این توفان هر کس به کجا افتد مفهوم این سخن بزرگ خواجۀ رندان حافظ را زمانی دریافتم که در سرطان...

همان کشی و همان ناخدا

پرتو نادری شعر« توفان بی ساحل» یکی از تجربه های نخستین من است درآن سالهای که تلاش می کردم تا به گفتۀ مردم از دیوار بلند اوزان عروضی قد...

مجموعۀ شعری ” پله های گنه آلود” نقد و صحفه گشایی شد

۲۸ / جدی / ۱۳۹۱ – در محفلی که به روز پنج شنبه از سوی انجمن جوانان کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی برگذار شده بود، ” پله های گنه آلود”...

درنگی بر شگردهای پرتو نادری در «سرود فتح»

درنگی بر شگردهای پرتو نادری در «سرود فتح»” اسحاق فایز پرتونادری، از نسل سوم شاعران نوپرداز در افغانستان است که در شهر هزار رنگ شعر، کلاسیکهایش...