سه‌شنبه آوریل 19, 8411

Archive: دبستان حکيم Subscribe to دبستان حکيم

زبانِ نگاه

    تضمینی از غزلِ نابِ امیر هوشنگ ابتهاج ( هـ . الف . سایه ) مخمسی از : امیر فروغ                            زبانِ نگاه  تا خموشی و نِگـه ، حرف...

عید رمضان بر همگان مبارک باد

رسول پویان عید رمضان بر همگان مبارک باد طفلکان، از هرسو چشم بر آسمان دوخته بودند. دختر آسمان، چون ماهیان سپید در اقیانوس فضا غوطه می‏زد....

بانو کریمه شبرنگ

سلیمان راوش بانو کریمه شبرنگ یا هودج نشین کاروان ابریشمین راه شعر و اندیشه اینجا سخن ازعقابینه دخت ستیغ های بلند پامیراست که مزامیر...

صدایی در ادامۀ یک سکوت

شعر «صدا» از سروده های من در سال‌های تجاوز شوری و استبداد سرخ است که در آن زمان هر گونه اعتراضی را  در همه جا با شلیک گلوله ‌ها خاموش می...

نالۀ خاموش

عهـدی ما خانه به دوشـان ، بسته ایم با چـمـانـی بُــرده هـوشـان ، بسته ایم با ضمیـری پاک و روشـان ، بسته ایم « ما نظر از خرقه پوشان بسته...

“خاطر آزرده”

فضای خاطرم آزرده از دف وچنگ است زبسکه هرطرفم، مطرب ِ بد آهنگ است شگوفه کرده بر ودوش ِ نخل ِ قامتِ من بهار سبز، به غربت سفید و بیرنگ است نگاه...

ارژنگِ بهار

بــرلـیــانِ اشــکِ ابــر ِنــوبــهـــــار                         جـلــوۀ یـاقــــوتِ گـُــل هــای ِانــــار لـعـــلِ خـونـیــنِ شقـایـق...

تو شاهی و شهنامه اورنگ تو

کران تا کران جهان رام تو به بام زمان می رسد بام تو چو شعرت به رخش زمان رستم است سر روزگاران به پایت خم است چه پایه تو داری که باشد رکاب سمند...

به نیای بزرگ شعر فارسی دری حماسه سرای بزرگ جهان ابوالقاسم فردوسی

نیای بزرگ سخندان من تو مهر سخن را خراسان من به یادت چو یاد خراسان کنم چراغ سخن را فروزان کنم خراسان چه گویم روانم تویی نه آتش که زردشت جانم...

پرتو نادری

ز شهنامه کاخ سخن شد بلند که از باد و باران نیابد گزند چه کاخی که هرگز ندارد نظیر از آن بام گردون بود سایه گیر چه کاخی که هرگز نگردد خراب ز...