Archive: مقالات Subscribe to مقالات

مولانا جلال الدین بلخی شاعر و عارف عالی مقام

مولانا جلال الدین بلخی شاعر و عارف عالی مقام شاعر و عارف عالی مقام سید حسین نصر جلال الدین مولوی، آن تنظیم کنندۀ بی همتای موسیقی افلاک...

افسر رهبین، سرود پرداز سپاهیان گم‌نام

پرتو نادری افسر رهبین، سرود پرداز سپاهیان گم‌نام « ترانه‌های شبانگاهی » گزینۀ شعرهای افسررهبین دربرگیرندۀ بخشی از سروده‌های او در...

فرهنگ، ویژه گی ها و شاخصه ها

                  فرهنگ، ویژه گی ها و شاخصه ها نویسنده: لیلی صابری فرهنگ از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و تعریف شده است. جامعه...

حکیم ناصر خسرو بلخی

نبشتۀ از پوهاند دکتور محمد افضل بنووال استاد دانشکدۀ زبان و ادبیات دانشگاۀ کابل و عضو کمیتۀ علمی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی! حکیم...

داستان خوبی از «دوستی از شهری دور» از تألیفات جناب رهنورد زریاب ادبیات شناس معاصر افغانستان!

داستان خوبی از «دوستی از شهری دور» از تألیفات جناب رهنورد زریاب ادبیات شناس معاصر افغانستان! (۱۳۴۳) لختی از بازی دست کشیدیم و کسانی را...

اندیشه های برتر در دیوان سید نادر شاه کیانی

بسم الله الرحمن الرحیم سر محقق حسین فرمند اندیشه های برتر در دیوان سید نادر شاه کیانی در میان دانشیان و سخنپردازان سدۀ اخیر کشور، زنده...

صور خیال و آرایه های ادبی در سروده های حکیم سنایی

  صور خیال و آرایه های ادبی در سروده های حکیم سنایی نویسنده: پوهاند دوکتور عبدالقیوم قویم استاد دانشکدۀ زبان و ادبیات دانشگاه کابل...

آفریده های ناصر خسرو و ارج گذاری به مقام والای انسان

آفریده های ناصر خسرو و ارج گذاری به مقام والای انسان نویسنده: پوهندوی سید محمد ابراهیم بامیانی استاد دانشگاه و عضو کمیتۀ علمی کانون فرهنگی...

جهانی شدن و تاثیر آن بالای فرهنگ

جهانی شدن و تاثیر آن بالای فرهنگ نویسنده: محمد علی رضایی یکی از ابعاد جهانی شدن، عرصه ی فرهنگ است. ارتباطات، زمینه ساز و بستر جهانی شدن...

شعر چیست؟

شعر چیست؟ نویسنده: شهرام عدیلی پور شعر چیست؟ آیا این پرسش پاسخی دارد؟ آیا پاسخ دادن به آن آسان است؟ این پرسش همواره از زمان پیدایش شعر...