شنبه آوریل 19, 9681

مژده و تحفه فرهنگی سال نو

  هموطنان وهم زبانان فرهنگ دوست!

با مسرت به آگاهی رسانیده میشود که: شماره شانزدهم فصلنامهء فرهنگی واجتماعی زنان افغانستان ( بانو) از چاپ برآمد.

این نشریه که به همت عالی زنان و مردان آگاه،خردمند وروشنضمیر در اروپا آماده شده است،مطالب فراوان وذیربط به بانوان درآن مورد کنگاش وبازتاب قرارگرفته است،بیجا نخواهد بود که حلول سال نو عیسوی ۲۰۱۱ ونشر وچاپ فصلنامه بانو را به همه دوستان ومشترکین فصلنامه تهنیت و تبریک بگویم،سال پرمیمنت ووقت خوش برای تان آرزو مینمایم.

باعرض حرمت

گرداننده گان وکارکنان فصلنامهء بانو

 ضمیمه !

مدیریت صفحه انترنیتی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی ، چاپ شماره شانزده هم فصلنامۀ بانو را به همه دست اندرکاران این نشریه ، همکاران قلمی و همه بانوان ارجمند تبریک عرض نموده و تداوم این اقدامات فرهنگی را یک گام ارزنده  و مهم میداند.

 مدیریت صفحه انترنیتی کانون

نشر شده در: اخبار و گزارشات

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.