روگشائی بزرگترین نسخۀ خطاطی شدۀ قرآن عظیم الشان درجهان

کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی ، افتخار خطاطی نسخۀ قرآن عظیم الشان را نصیب شده است که گفته میشود بزرگترین ، ودر نوع خود نفیس ترین نسخۀ خطی کلام الهی درجهان میباشد.

امروز دوشنبه مورخ ۱۶ جوزا سال جاری، جهت بازدید ازا این نسخۀ خطاطی شده قرآن عظیم الشان، محترم پوهاند دوکتور عبدالسلام عظیمی قاضی القضات وسرپرست ستره محکمه، محترم سید مخدوم رهین وزیر  اطلاعات وفرهنگ، دوکتور محمد یوسف نیازی  وزیر ارشاد حج واوقاف،  یکتعداد وکلای مردم درشورای ملی، علما ، فرهنگیان  ودر حالیکه مبتکر وبنیان گزار این اقدام بزرگ محترم الحاج سید منصور نادری مؤسس ورئیس کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی نیز  ایشان را همراهی مینمود ،  این مصحف خطاطی شدۀ قرآن عظیم الشان را زیارت نمودند.

این بازدید زیارتی با تلاوت چند از آیات  کلام الهی آغاز وسپس محترم محمد ارشاد معنوی مدیر عامل کانون فرهنگی حکیم  ناصرخسرو بلخی  ضمن عرض خوش آمدید وخیرمقدم،  گفت : این اقدام بزرگ به همت ، عشق وبودجۀ شخصی رهبر روحانی جناب عالیقدر الحاج سید منصور نادری وباخط انگشتان هنرآفرین استاد صابر به پایۀ اکمال رسیده است که اکنون از بزرگترین ودرنوع خود نفیس ترین نسخۀ خطاطی شدۀ قرآن عظیم الشان درجهان خوانده میشود.

محترم پوهاند دوکتور عبدالسلام عظیمی قاضی القضات وسرپرست  ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان ، این ابتکار بی سابقۀ رهبر کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی را بالاتر از عقل وتصور دانسته گفت ، این ابتکار شهکار بزرگیست که درسطح جهان نصیب ملت افغانستان شده است.

همچنان محترم دوکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ صحبت نموده گفت : درطول چهارده قرن همۀ  هنرمندان بزرگ امت اسلامی در خدمت دین اسلام بوده و امروز این افتخار بزرگ به همت وبودجۀ آغاصاحب سید منصور نادری وخط استاد صابر یاقوتی به اکمال رسیده است که برای همۀ ملت ما وجهان اسلام مایۀ افتخار میباشد.

گفتنی است که این نسخۀ قرآن با عظمت؛ به طول دومتر و چهل سانتی و عرض یک متر و پنجاه سانتی روی تکۀ نخی به قلم “نیی” به خط “نسخ” و رنگ “آکرلیک” انگلیسی به شکل برجسته خوشنویسی شده است که رنگ صفحات آن آسمانی و رنگ حرف سطور آن به رنگ طلای متمایل می باشد، حجم حروف خط آن حدود (۴۰ درجه) است که از فاصلۀ چار الی پنج متر قابل دید و خوانش میباشد.

به نقل از مسئولین کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی ، برعلاوۀ دانشمندان وعلماء ممتاز ، هیئت ازسوی وزارت  محترم ارشاد حج واوقاف به ریاست محترم الحاج استاد قاری برکت الله سلیم، این نسخۀ خطاطی شدۀ قرآن عظیم را در طول کمتر ازیکماه مطالعه وبرصورت نوشتاری آن به نماینده گی از این وزارت رسما صحه گذاشته است.

نشر شده در: اخبار و گزارشات, بزرگترين قرآن

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.