آبده یادگاری حکیم ناصرخسرو بلخی تهداب گذاری شد

منبع : هفته نامه پامیر ارگان نشراتی شهرداری کابل

آبده یادگاری حکیم ناصر خسرو بلخی پیش از چاشت روز چهارشنبه گذشته با گذاشتن سنگ تهداب توسط سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ، دیپلوم انجینیر محمد یونس نواندیش شاروال کابل و الحاج سید منصور نادری رئیس و مؤسس کانون حکیم ناصر خسرو بلخی و نماینده مردم در ولسی جرگه در چهارراهی تایمنی گذاشته شد. در محفلیکه به همین مناسبت در ساحه تدویر یافته بود، وزیر اطلاعات و فرهنگ، شاروال کابل و رئیس کانون حکیم ناصر خسرو بلخی پیرامون کارنامه سجایا و شخصیت علمی ناصرخسرو بلخی صحبت نمودند و این بنا را یکی از بناهای مهم در شهر تلقی نموده و از راه اندازی این پروژه به نیکویی یاد کردند. این پروژه که به کمک مالی ۷۸۰۰۰ دالر امریکائی از بودجه شخصی سید منصور نادری اعمار میگردد و قرار است طی دوماه کار آن به پایه اکمال برسد و به بهره برداری سپرده شود. وزیر اطلاعات و فرهنگ در بخشی از صحبت شان گفتند: بنای که سنگ آن گذاشته میشود به آن قصرهای که شخصی بنا گذاشته میشود متفاوت است و این بنا را که بنام شخصیت بزرگ چون ناصر خسروبلخی ساخته میشود، یادی است از بزگمردی که مایه افتخار است و من تبریک میگویم به آغاصاحب و همت والای شان در این راستا و شاروال کابل که درجهت زیبا ساختن وطرح برنامه های اصلاحی در شهر سهم میگیرند. همچنان شاروال کابل ضمن سخنرانی گفتند: من ابتدا تشکر از آغاصاحب که این چرخ ترافیکی را به زیبایی می آرایند و بنای یادگاری را بنام شخصیت بزرگ چون ناصر خسرو بلخی تهداب گذاری مینمایند، من خرسندم که باردیگر در یک افتتاح جدید اشتراک مینمایم، قسمیکه شما آگاهی دارید یکتعداد چرخ های ترافیکی و چهارراهی ها توسط متشبثین خصوصی به تعهد اینکه از این چرخها و چهارراهی هیچگونه استفاده شخصی نکنند شده ساخته است که از همه آنها تشکر میکنم. ولی این چهارراهی یا چهارراهی  های دیگر متفاوت است و خصوصیت متفاوت و متمایز دارد که یک قسمت شهر را به یک منطقه بسیار زیبا تبدیل میکند و بنام شخصیت ادیب و دانشمند و فیلسوف نامور چون ناصرخسرو بلخی نامگذاری میشود و از دوستانیکه میخواهند چنین سهمی در آبادانی شهر بگیرند، دعوت مینمایم تا سهم شان را ادا نمایند، سرکی که شما میبیند که به این چهارراهی متصل شده است توسط کشور دوست ترکیه ساخته شده است و ما کوشش داریم تا ابعاد دیگراین چهارراهی را به شکل اساسی بسازیم، اما انتظار ما از همه شهروندان این است که با طرح های بسیار خوب انجینیری و تلاش های شبانه روزی که ساختمانهای را ساخته اند، لطفاً پاکی و نظافت ساحات شان را حفظ نمایند. همینگونه شاروال کابل از مالکین صالون ها تقاضا نمودند تا به حفظ نظافت و سرسبزی ساحات مربوط همت گذاشته و نگذارند بناهای که بنام شخصیت های بزرگ ساخته میشود، اطراف آن آلوده باشد، شاروال کابل همچنان از جریان کار ۹۲ پروژه در شهر خبر دادند.

گفتنی است که طرح و دیزاین بنای یادگاری ناصرخسرو بلخی توسط فرخنده زهرا نادری آماده گردیده است.

نشر شده در: اخبار و گزارشات

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.