عشق یزدان

هر  که  از  دل  همتی  در  عشق  یزدان  می  کند

رحمت  پر  ارج  او بر  خویش  ارزان  میکند

ای خوش آن مومن که چون منصور سید عمر خود

وقف  نشر راه  حق و  دین  و  ایمان   میکند

بنگرید ای  دوستان  این  مرد  ایمان  دوست   را

خدمتی  بر   اهل  قرآن   بهر  قرآن    میکند

یعنی   این  مصف    به  استمداد   ارباب    قلم

بهترین   زینت  فضای  چشم  دوران    میکند

وه  چه زیبا خوش  صحافت و چه رعنا  دلفریب

هر  که را با  دیدنش  مبهوت و  حیران  میکند

میسزد  نازم  به  این   شهکا ر حیرت    آفرین

رهروان   دین  حق  را  در  گروگان     میکند

تا   بود  شمس  و  قمر  تابنده  بر  بام    سپهر

تا  بهاران  فرش   هستی  سبزه   زاران   میکند

از  فیوش  نشر   این  فرقان  ختم    المرسلین

اینکه  در  حفظ اش  عطای وعده  سبحان   میکند

اجر  این  خدمت  (ظریفی)  طالبم  بر (نادری)

از  خداوند  که  خواهد  هر  چه  را  آن   میکند

مولوی عبدالجمیل “ظریفی”

نشر شده در: اشعار

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.