نماینده خاص کاخ سفید در سازمان همکاری های اسلامی با الحاج سید منصور نادری دیدار کرد

دیدار نمایندۀ خاص بارک اوباما در سازمان همکاری های اسلامی با الحاج سید منصور نادری رهبر اسماعیلیان افغانستان

 جمعه : هشت ثور

رشاد حسین نمایندۀ خاص باراک اوباما در سازمان همکاری های اسلامی ، قبل ازظهر امروز با محترم الحاج سید منصور نادری شخصیت ملی ، مذهبی و رهبر اسماعیلیان افغانستان در دفترمرکزی کانون فرهنگی حکیم ناصرخسرو بلخی ملاقات نموده، روی گسترش روابط بین دو ملت به خصوص مسلمانان دوکشور تاکید داشتند.

نمایندۀ خاص کاخ سفید در سازمان همکاری های اسلامی همچنان از بخش های مختلف کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی چون بزرگترین قرآن دست نویس جهان، کتابخانه عامه ونمایشگاه نقاشی وخطاطی سفرنامه ناصرخسرو نیز دیدار نموده و دردفتر خاطرات کانون احساسات وخاطراتش را ثبت نمود.

نمایندۀ خاص بارک اوباما درسازمان کنفرانس های اسلامی، بزرگترین قرآن د ست نویس جهان درکانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی را یک شاهکار بزرگ وتاریخی درجهان دانسته و تحقق چنین اثرگرانبهای جهان را درافغانستان یک افتخار بزرگ شمرد. همچنان ایشان در درادامه صحبت هایش راجع به این اثر بی بدیل (بزرگترین قرآن دست نویس جهان) گفت: “افتخار دارم که درجریان سفرم درپهلوی صحبت با شخصیت های مذهبی ورهبران ملی علما وروشنفکران افغان ا زبزرگترین قرآن دست نویس جهان دیداری می نمایم.”

به تعقیب دیدار از قرآن بزرگ ملاقات دیگری به اشتراک تعداد اعضای شورای ملی، علما سرشناس ومطرح کشور نیز درتالار کنفرانسهای کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی ترتیب یافته بود.

در این نشست محترمه فرخنده زهرا نادری عضوولسی جرگه شورای ملی، فعال حقوق زن و مسئول بازسازی کانون فرهنگی حکیم ناصرخسرو بلخی تشریف آوری محترم رشادحسین،هیئت همرای شان وسائیر مهمانان را به نماینده گی از کانون خوش آمدید گفته وهدف ازاین گردهمایی را معرفی با نمایندۀ خاص کاخ سفید درسازمان همکاری های اسلامی وتوضیحات سفر وی درافغانستان خواند.

آقای حسین ضمن ابرازسپاس از خانواده ه نادری بخاطر مساعد نمودن زمینۀ دیدار بزرگترین قرآن کریم دست نویس جهان، خطاب به اشتراک کننده گان گفت :

 “میخواهم پیام ها وسلامهای مسلمانان امریکا را خدمت شما تقدیم نمایم وهمه میدانید که درامریکا امروز تعداد زیادی از مسلمان زندگی میکنند به همین جهت تامین ارتباط بین دوملت بخصوص مردمان مسلمان دوکشوریک امر انکار ناپذیر تلقی میگردد.”

همچنان در جمع اشتراک کننده گان محترمه مسعوده کروخی عضوولسی جرگه، محترم مولوی محمد یوسف واعظی عضو شورای عالی صلح افغانستان، محترمه ریحانه آزاد عضوولسی جرگه، محترم مولوی عطاوالرحمن سلیم و محترم غلام سرور فائیز نیز روی موضوعات مختلف دینی ازجمله گسترش روابط فی مابین دوملت به خصوص مسلمانان دوکشور صحبت نموده وسوالاتی را نیز مطرح نمودند که از سوی آقای حسین به آنها پاسخ ارائه شد.

در ختم این ملاقات برای دیگر مهمامان یک یک جلد قرآن کریم وبرای آقای حسین وهیئت همرای شان یک یک تخته قالین افغانی ازسوی کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی به طور تحفه اهداگردید، ونیز ازسوی محترم رشاد حسین سه جلد کتاب مراکزو مساجد اسلامی درامریکا به الحاج سید منصور نادری وکتابخانه عامه کانون تقدیم گردید.

قابل تذکر است که آقای رشادحسین یک مسلمان امریکای هند تبار درسال ۲۰۱۰ میلادی از سوی بارک اوباما به عنوان نمایندۀ خاص امریکا در سازمان همکاری های اسلامی معرفی گردیده که این سازمان اسلامی متشکل از ۵۶ کشوربوده و دومین نهاد بزرگ بین المللی بعد ازسازمان ملل متحد درجهان محسوب میگردد.

بخش مطبوعاتی کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی

نشر شده در: اخبار و گزارشات

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.