دبیرکل سازمان همکاری های اسلامی از بزرگترین قران جهان، در کابل دیدار کرد.

دبیرکل سازمان همکاری های اسلامی از بزرگترین قران جهان، در کابل دیدار کرد.

تاریخ: ۱۳ جون – ۲۰۱۲

اکمال الدین احسان اوغلو، دبیرکل سازمان همکاری های اسلامی در سفری به افغانستان از بزرگترین قران جهان در کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی در کابل دیدار کرد.

آقای اوغلو در دیدار با الحاج سید منصور نادری، رئیس کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی،  گفت: ” این یکی از بزرگترین و مهم ترین دستآورد ها در جهان اسلام است. این کار هنری بی مانند باید به جهان معرفی شود.”

خطاطی این بزرگترین قران جهان در ۲۱۸ صحفه از سوی محمد صابر حسینی ، خطاط شائستۀ افغان انجام شده است. این قران ۲۲۸ سانتی متر طول و ۱۵۵ متر عرض دارد. کار نوشتاری این اثر هنری بی همتا، پنج سال را در بر گرفته است.

اکمال الدین احسان اوغلو، یکی از شرکت کننده گان نشست کابل است – نشستی که در آن نماینده گان بیش از بیست و نه کشور جهان شرکت خواهند کرد که ادامۀ گفت وگوهای نشست ماۀ نومبر سال گذشتۀ میلادی در استانبول است.

سازمان همکاری های اسلامی، پس از ملل متحد،  دومین بزرگترین سازمان بین المللی است که ۵۷ کشور از چهار قارۀ جهان، عضویت آن را دارد. این سازمان یک آواز منسجم مسلمانان جهان است که هدف آن تأمین و محافظت از منافع مسلمانان جهان در چهارچوب گسترش صلح و هم زیستی در میان دیگر مردمان جهان می باشد.

نشر شده در: اخبار و گزارشات

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.