زبان دری تنها به یک قوم تعلق ندارد

شمار زیاد مردم افغانستان هر روز ، از نخستین دقایق صبحگاهان که از خواب بر میخیزند تا شامگاهان و تا آن لحظات شب که دوباره به بستر خواب باز میگردند، به دری حرف میزنند ، بیشتر ین ساعات روز دری میشنوند ، به دری مطالعه میکنند و به زبان دری می نویسند . از همه مهمتر ، در تمام جریان شب و روز ، هنگام بیداری به دری فکر میکنند و هنگام استراحت ،به زبان دری خواب میبینند . این افغانها ی دری زبان ، تنها تاجک ها نیستند.درین جمله ، تعداد بیشمار پشتون ها ، هزاره ها ، اوزبیک ها ، ترکمن ها ، بلوچ ها، نورستانی ها و سایر اقوام افغانستان نیز شامل اند
محدود ، مقید و منحصر ساختن زبان فراگیر دری به قوم سربلند و پر افتخار اما کوچک واقلیت تاجک ، امریست نادرست ودور از واقعیت های تاریخی ومغایرت دارد با اصول جامعه شناسی منطقه و شرایط عینی افغانستان . بخش زیاد افغانهاییکه ملیت یا قوم خود را در تذکره تابعیت ، تاجک مینویسند ، در جریان سده ها با دیگر اقوام افغانستان ازدواج نموده و مخلوط شده اند. تاجک سره ، سچه و خالص یک اقلیت بسیار کوچک قوم تاجک را تشکیل میدهد
زبان دری در جریان تاریخ به تدریج خود را از یک قوم جدا ساخته و بالاتر از تمام اقوام افغانستان قرارگرفته است . زبان شیرین ،زبان جامع،زبان بسیار غنی و عالمانه دری که بیشتر از چهار قرن ، زبان رسمی دربار درهندوستان بود ، ز بان مشترک تمام اقوام افغانستان است. همانگونه که امروز انگلیسی زبان یک قوم و یک کشور واحد نیست زبان دری نیز به یک قوم افغانستان تعلق ندارد . این واقعیت از چند ین قرن به اینطرف همین گونه بوده است و در آیند ه نیز زبان دری ، زبان مشترک تمام اقوام افغانستان خواهد بود نه زبان منحصر به قوم تاجک.
اگردرآینده کانفدراسیون متشکل از افغانستان ، هندوستان ، پاکستان ، بنگله دیش ، سریلانکا و نیپال تشکیل شود و این کانفدراسیون به بزرگترین ابر قدرت جهان تبدیل شود، اکثر مردم جهان به زبان دری آشنایی حاصل خواهند کرد . زبان دربار هند به مثابه یکی از بزرگترین زبانهای بین المللی شناخته خواهد شد.
کاشف کیهان نگر

نشر شده در: اخبار و گزارشات

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.