جمعه می 23, 5434

بازدید جوانان جامعۀ مدنی از کانون فرهنگی حکیم ناصر خسروبلخی

بازدید جوانان جامعۀ مدنی از کانون فرهنگی حکیم ناصر خسروبلخی

کابل ، دوشنبه ۵ سرطان

اعضای جامعۀ مدنی جوانان افغانستان امروز از کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی وبزرگترین قرآن دست نویس جهان ونمایشگاۀ سفرنامه ناصرخسروبلخی دیدارنمود. محترمه فرخنده زهرا نادری عضومجلس نماینده گان، فعال حقوق زن ومسئول عمومی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسروبلخی ضمن خوش آمدید درمورد تاریخچه وفعالیت های کانون معلومات داده گفت : کانون فرهنگی حکیم ناصرخسرو بلخی همواره ساعی بوده است که بادرنظرداشت تقاضای زمان ونیازمندی نسل جوان فعالیت های خویش را عیار نماید، کتابخانۀ عامه کانون با داشتن بیش از ۳۰۰۰۰ جلد کتاب مختلف النوع نزدیک به ۱۵۰۰۰ عنوان و باداشتن خدمات انترنتیتی رایگان درخدمت محصلین ، محققین وپژوهشگران قرار دارد. محترمه نادری همچنان افزود ” از آنجائیکه فرهنگ مطالعه در کشور کمرنگ بوده و برای رسیدن به یک افغانستان مترقی جوانان باید راه مطالعه وتحصیل را درپیش گیرد زیرا تحصیل ومطالعه گزینه ایست که میتواند کشور را به سوی شگوفای وترقی سوق دهد وباید نسل جوان به این موضوع توجه داشته باشد. تیمور شاه اسحق زی معین جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ، تاسیسات کانون فرهنگی را مرجع بزرگ ومعتبر تحقیق ومطالعه برای نسل جوان دانسته وگفت، جای مسرت است که جوانان جامعۀ مدنی از کتابخانۀ عامه کانون ، بزرگترین قرآن دست نویس جهان دیدار مینمائیم. جامعۀ مدنی جوانان افغانستان به اساس برنامه وآجندای اولین اجلاس سه روزه خویش از تاسیسات دولتی مانند شورای ملی، موزیم ملی وهمچنان کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی وبزرگترین قرآن دست نویس جهان بازدید به عمل آورد. گفتنی است که کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی با داشتن آرشیف بزرگترین قرآن دست نویس جهان ، کتابخانۀ عامه ونمایشگاه نقاشی حجت خراسان برعلاوه اینکه همه روزه شاهد حضور صدهاتن ازفرهنگیان دانشجویان بوده وازبدوتاسیس خویش میزبان بازدید مقامات عالیرتبه دولتی، شخصیت های علمی ونماینده گان نهادها وکنفرانس ها وسازمان های بزرگ جهانی ازسائیرر ازکشورهای اسلامی وغیراسلامی نیز بوده است. بخش مطبوعاتی

نشر شده در: اخبار و گزارشات

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.