عیدقربان

رسول پویان

عیدقربان

مکش برحلق پاک بی گناهـان تیغ عریانت                    مریزان هیچ خونی بر سر کـوی و خیابانت

نشد یک لحظه آرام از مصیبت خاطرمردم                    بجز قتل و قتال و کینه‏توزی چیست ارمانت

بـنه بـر دسـتـکان طـفـلکانـت خـینۀ شـــادی                    بخون رنگین مکن خاک وطن درعید قربانت

ز سـوز سیـنۀ قـربانـیان آخـر نمی تـرسـی                    بسـوزد عاقبت بن ریشه‏هـای اصل و بنیانت

بشویی دست پرخونت اگـربا حیله و نیرنگ                  که می‏شـوید به محشرلکه‏های سـرخ دامانت

ز بیـم انتحاری خـلق را در آتـش افکـندی                      چـو ماهی بینمت در تابـۀ سـوزان بـریانـت

دریـدی قـلب شـاد و مهـربـان میـهن ما را                      نبیـنم تا قیامت لحظه‏یی هـم شـاد و خندانـت

بخون بنشانده‏ای عشق وسرورومهربانی را                  الـهی پیـش یـزدان بینمت هـر بـار گـریانت

به بازار سیاست می‏فروشی خون انسان را                   چنین آموخته‏ای درس شریعـت در دبستانت

فکندی با گروه زور و زرطرح شراکت را                   به جان بیگناهان تیز کردی چنگ و دندانت

تو را از خون و خشم و کینه و تزویر پروردند

کجا شـد رحم و انصافت کجا شـد دین و ایمانت

نشر شده در: اخبار و گزارشات

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.