یکشنبه آوریل 19, 5311

عشق

از مـــا ســــــــلام بر همـــــــگی عاشقان عشق
بـــــر بـــــارگاهی منـــــزلتِ رهــــروان عشق
دلهــــــــا طپیــــد و عالـــــــــم جاویـــد شد بــنا
معنــــــی گـــرفت هســـتی به نام و نشان عشق
اوج منــــاعت از اثــــــــر همت و غــــــــــرور
در تـــــــارکِ سپهـــــــر نمــــــــود آشیان عشق
مـوج خیــــــال مـــــرز سمــــــا را حصار کرد
هفــــت آسمــــــان زیـــــور یک کهکشان عشق
پیچیـد از ثــــــــــری به ثریــــــــا هوای شوق
تــــا گفتـــــــه اند نــــام نیـــــکو جاویدان عشق
انـــــــوار رحمت است ز تجـــــلای قدسیــــان
آمــــــاده شد به هر دو ســــــــرا ارمغان عشق
شد طور معــــــــرفت به دمــاغ خـــــرد عجین
تا مایـــــه ی صدف شده گوهـــــر فشان عشق
خـاک سیــــــــه ز شـوکت روح شـــد جهان نما
خون رگ به رگ رسید، نفس گشت جان عشق
سعـــــی غــــــــــرور تا به کجا بشمـــــرد قدم
در سینــــــــه ی که حلقــــــه زند مهمان عشق
یک عالــم است غافل و، یک عالـــــم هوشیار
باشد هــــــــــــــزار قــــــــافله را کاروان عشق
لب تشنــگی و، سوز عطش کفر ِ نعمت است
آتش گرفتــــــــــــه دانــــــــدی آب روان عشق
حکـــــم قضـــــا نقــــــاب گرفت از محیط دل
آفــــــــــــاق شد به جلــــوه و در امتحـان عشق
مکنــــون بود در همــــه عالــــــم محرمـــــات
نبضِ طپیــد و شد همـــــــــه جا داستان عشق
شوق طلب تـــا به حشـــر پــــــا به جــــا بُوَد
تیر و نشانــــــه است به قیـــــد و کمان عشق
از مکتب عمــــــــــر و فضـای ثبــــات هوش
دریـــافتــــــــم آیـــــت روح البیــــــــان عشق
باشـــد خـــــــدای عشق، خــــــــداوندگار من
آری کــه اوست در همـــــه جا مهربان عشق
سیمــــــــرغ خاطرم نشود خستـــــــه هیچگاه
محمـــود است در جمــــــــع آزادگـــــان عشق
——————————————-
پنجشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۲ هجری خورشیدی
که برابر میشود به ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳ میلادی
سرودم

نشر شده در: اخبار و گزارشات, اشعار

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.