جمعه آوریل 19, 4346

روز جهانی کتاب مبارک باد

روز جهانی کتاب گرامی باد، سازمان علمی فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) بیست سال قبل از امروز بیست و سوم اپریل را به عنوان روز جهانی کتاب مسمی کرده است که پس از آن همه ساله در پیوند به این روز برنامه های کتاب خوانی، و آگاهی دهی عامه در رابطه به کتاب از سوی نهادهای علمی-  فرهنگی و اکثر کشور ها برگزار میگردد.     بدون تردید که انکشاف و ترقی یک جامعه منوط و مربوط به داشته های فکری و علمی آن بوده و کتاب است که مهم ترین ارزشهای علمی، تاریخی و انکشافی جهان دیروز و ا مروز را تا فردا ها بر دوش دارد.  در افغانستان روز جهانی کتاب در شبکه های اجتماعی یاد آوری میشود و به خوبی هویداست که شور بختانه تا هنوز فرهنگ کتاب خوانی در کشور سیر نزولی دارد و از سوی مسولان امور هم توجه شایسته و بایسته در رابطه به گسترش و حمایت از این امر مهم و حیاتی معطوف نیست.  کتابخانۀ عامه کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی طی بیش از سه دهه خدمت به فرهنگ و جامعه علمی کشور برای گسترش و حمایت از برنامه های کتاب خوانی پیشگام بوده و اکنون مجهز با مدرن ترین امکانات، اتاق های مطالعه و داشتن نزدیک به بیست هزار عنوان شامل سی هزار جلد کتاب در خدمت کتاب دوستان عزیز قرار دارد. تاریخ سی ساله این کتابخانه با فراز و فرودهای همرا بوده است، دورۀ حاکمیت طالبان به آتش کشیدن بیش از پنجا هزار جلد کتاب این کانون را در پی داشت و حتی سال پار تعمیر کانون آماج یک حمله کننده انتحاری قرار گرفت. اما اینگونه اقدامات ضد فرهنگی نمیتواند مانع خدمت رسانی و برنامه های فرهنگی کانون گردد، و با کمال افتخار پیش تر از بیش مصمم و متعهد با برنامه های عملی و همه جابنه در خدمت مردم، فرهنگ و تاریخ خود قرار دارد. کتابخانه عامۀ ناصر خسرو بلخی همه روزه افتخار میزبانی حضور دانشجویان، فرهنگیان، اهل مطالعه و پژوهش را داشته و با اغتنام از فرصت روز جهانی کتاب را برای همه تبریک گفته و آروز دارد که هر روز روز گرامیداشت از کتاب و مطالعه باشد.

بااحترام

اداره کتابخانه عامه کانون فرهنگی ناصر خسروبلخی

نشر شده در: اخبار و گزارشات, دریچۀ به سوی کتاب, مقالات, پيام ها, پيام ها

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.