گرامیداشت از روز جهانی سواد

گرامیداشت از روز جهانی سواد

کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی در ادامه نشست های فرهنگی – اجتماعی در حالی از روز جهانی سواد  با حضور داشت مقام های دولتی ؛ دکتر سردار محمد رحیمی، معین سواد حیاتی وزارت معارف، دکتر کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، حمیدالله تواچی، مشاور امور اجتماعی معاونیت اول ریاست جمهوری همچنان عطا محمد پویا و قنبرعلی تابش استاد دانشگاه، نظری پریانی روزنامه نگار و ده ها شخصیت های اکادمیک و فرهنگی مشمول جوانان در تالار اجتماعات این کانون تبجیل به عمل آورد که به گفته یونسکو تاکنون بیشتر از ۶۶ در صد نفوس افغانستان بی سواد بوده که از آن جمله ۹۰ در صد آن را زنان تشکیل می دهد.

از آنجاییکه سواد نیاز مبرم و اولیه ی جامعه ی بشری و گام های نخسیتین ترقی و پیشرفت است؛ کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی ضمن گرامی داشت از روز جهانی سواد، زمینه ی گفتگو برای بهبود سواد آموزی در کشور را با مهانان برنامه به اشتراک گذاشتند.

دکتر سردار محمد رحیمی، معین سواد حیاتی وزارت معارف؛ سواد را رکن اساسی توسعه، ثبات و امنیت در کشور خوانده؛ افزود: « فقر، خشونت و بی ثباتی در کشور ما، نتیجه ی بی سوادی است و ریشه ی عمیق در فاصله گیری مردم از سواد دارد.» آقای رحیمی با اشاره به اینکه در افغانستان اکنون بیش از ده میلیون بی سواد جود دارد؛ از چگونگی توزیع بودجه ی ملی انتقاد کرده، می گوید: تنها ۱۵ % بودجه ی ملی به معارف اختصاص داده شده است، در حالیکه در سایر کشورها حدود ۴۰ الی ۴۵% بودجه ی ملی وقف معارف می شود. رحیمی همچنان میگوید از جمع بودجه ی وزارت معارف؛ تنها ۱٫۵ % آن در بهبود سواد اختصاص داده شده که برای زمینه سازی سواد، کفایت نمی کند. این درحالی بود که عطا محمد پویا استاد دانشگاه  کابل سواد را ” مایه ی حیات بخش جامعه ” خوانده و گفت: وزارت های معارف و تحصیلات عالی در بهبود سطح سواد در کشور به کندی عمل می کنند.

نظری پریانی باابراز نگرانی، اشاره می کند که: اگر ما نتوانیم جامعه و جوانان خویش را از معضله ی بی سوادی رهایی بخشیم در آینده ممکن آنها دشمن ما خواهند شد و در این صورت ما خود بستر بزرگ هراس افگنی در کشور را ایجاد کرده ایم.

قنبرعلی تابش می گوید: در شرایط کنونی تعریف سواد تغییر کرده و سواد تنها سواد خواندن و نوشتن نه، بلکه سواد؛ دانش روز و داشتن سواد دانشگاهی است. وی می گوید انسان باسواد؛ انسان عمل گرا و توسعه طلب است،  نه انسان تنها خواننده !

درپایان برنامه داکتر کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ؛ جوانان را نیروی متحرک جامعه دانسته و اهمیت سواد را در ثبات جامعه، فوق العاده خواند. در ضمن از برگزار کنندگان مراسم ابراز قدردانی نموده، با تاکید بر روحیه همکاری، خواهان مبارزه برای محو بی سوادی در کشور شدند.

 

 

نشر شده در: اخبار و گزارشات

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.