بزرگترين و نفيسترین قرآن عظيم الشان جهان

به اطلاع زیارت کننده گان قرآن عظيم الشان رسانیده میشود که آرشیف هفته ی يکروز (روز های شنبه) بروی مراجعین باز است.
Subscribe to بزرگترين قرآن

بزرگترين قرآن

سران حکومت وحدت ملی، شخصیت های پرنفوذ و جهادی و… شام یک‎شنبه ۱۱، میزان، ۱۳۹۵ه. از کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی دیدن نمودند.

سران حکومت وحدت ملی، شخصیت های پرنفوذ و جهادی و… شام یک‎شنبه ۱۱، میزان، ۱۳۹۵ه. از کانون فرهنگی حکیم...

صفحه گشایی بزرگترین قرآن دست نویسی جهان

پنجشنبه : ۲۲ جدی ۱۳۹۰ مراسم صفحه گشائی نسخۀ دست نویس شدۀ باعظمت کلام الهی، افتتاح کتاب خانۀ عامه کانون...

هیئت پاکستانی از بزرگترین قرآن جهان بازدید نمود

جمعه :  ۹ جدی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسروبلخی امروز شاهد حضور تعداد کثیری از فرهنگیان، دانشنمدان وهیئت...
Subscribe to حکیم شناسی

حکیم شناسی

تصویر برخی از شهرها و آثار معماری اسلامی در سفرنامه

تصویر برخی از شهرها و آثار معماری اسلامی در سفرنامه نویسنده:  مهندس صاحب‌نظر مرادی منبع: فصل نامه فرهنگی،...

سیری در روشنایی نامه ناصر خسرو

سیری در روشنایی نامه ناصر خسرو نویسنده: مسعود میرشاهی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال دوم،...

نگرشی بر اندیشه‌های آموزشی و پرورشی حکیم ناصرخسرو-۲-

نگرشی بر اندیشه‌های آموزشی و پرورشی حکیم ناصرخسرو-۲- نویسنده: معاون سرمحق دکتور پروانی منبع: فصل نامه...
Subscribe to دانشمندان کلاسيک

دانشمندان کلاسيک

تصویر برخی از شهرها و آثار معماری اسلامی در سفرنامه

تصویر برخی از شهرها و آثار معماری اسلامی در سفرنامه نویسنده:  مهندس صاحب‌نظر مرادی منبع: فصل نامه فرهنگی،...

بررسی بعضی از مفاهیم فلسفی در اشعار مختاری غزنوی

بررسی بعضی از مفاهیم فلسفی در اشعار مختاری غزنوی نویسنده:  پوهاند دکتور عبدالقیوم قویم منبع: فصل نامه...

سیری در روشنایی نامه ناصر خسرو

سیری در روشنایی نامه ناصر خسرو نویسنده: مسعود میرشاهی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال دوم،...
Subscribe to معاصرین سخنور

معاصرین سخنور

اشاره‌هایی به نگرش تاریخی استاد خلیلی

اشاره‌هایی به نگرش تاریخی استاد خلیلی نویسنده: پوهاند دکتور جلال الدین صدیقی منبع: فصل نامه فرهنگی،...

سیمای شهرها در سفرنامه حکیم ناصرخسرو

سیمای شهرها در سفرنامه حکیم ناصرخسرو نویسنده: پوهنوال عزیز احمد پنجشیری منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی...

فردوسی را گرامی بداریم

فردوسی را گرامی بداریم نویسنده: الحاج سید منصور نادری منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت،  سال...
Subscribe to مقالات

مقالات

کریم نزیهی(جلوه) فرهیخته مرد ادیب

کریم نزیهی(جلوه) فرهیخته مرد ادیب نویسنده:  محمد امین متین اندخوی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی...

تصویر برخی از شهرها و آثار معماری اسلامی در سفرنامه

تصویر برخی از شهرها و آثار معماری اسلامی در سفرنامه نویسنده:  مهندس صاحب‌نظر مرادی منبع: فصل نامه فرهنگی،...

بررسی بعضی از مفاهیم فلسفی در اشعار مختاری غزنوی

بررسی بعضی از مفاهیم فلسفی در اشعار مختاری غزنوی نویسنده:  پوهاند دکتور عبدالقیوم قویم منبع: فصل نامه...
Subscribe to پيام ها

پيام ها

نکوداشت از جشن باستانی نوروز

به پیشواز از جشن نوروز با «سخن و شعر» کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی محفلی را برای گرامی داشت از جشن...

کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی از روز دانش‎جو را گرامی‎داشت نمودند

کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، به همکاری بنیاد اندیشه نوین، روز جهانی دانشجو را برگزارکردند. این...

روز جهانی معلم گرامی‌باد…!

  کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، روز آموزگار، روز ارج پاسداری از دانایی و روز عشق  و محبت به روشنگری...
Subscribe to کليات شعر و ادب

کليات شعر و ادب

در تقابل آیینه‌ها

در تقابل آیینه‌ها منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال دوم،  شماره چهارم، صفحه ۱۰۳- ۱۲۰، شماره...

تصویر برخی از شهرها و آثار معماری اسلامی در سفرنامه

تصویر برخی از شهرها و آثار معماری اسلامی در سفرنامه نویسنده:  مهندس صاحب‌نظر مرادی منبع: فصل نامه فرهنگی،...

سیری در روشنایی نامه ناصر خسرو

سیری در روشنایی نامه ناصر خسرو نویسنده: مسعود میرشاهی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال دوم،...

نقاشی سفرنامه حکيم ناصر خسرو بلخی

نقاشی سفرنامه حکيم ناصر خسرو بلخی

سفرنامه حکيم ناصر خسرو بلخی، که بازتاب سفر هفت ساله حکيم سخنور به طرف مشرق است، توسط صديق دانش، یکتن از نقاشان و خوشنويسان کانون فرهنگی حکيم ناصر خسرو بلخی به تصوير کشانيده شده است.

آبده ی يادگاری حکيم ناصر خسرو بلخی

آبده ی يادگاری ناصر خسرو بلخی

اين چهره جدید چهار راهی تايمنی است که اخيراً بنام چهار راهی حکيم ناصر خسرو بلخی مسمی گردید.

طرح اين آبده ی تاريخی توسط بانوی مبتکر، محترمه فرخنده زهرا نادری ايجاد شده که تصويری از شعر معروف ناصر خسرو بلخی (درخت تو گر بار دانش بگيرد * به زير آوری چرخ نيلوفری را) است.

webcams Etudiantes Forester Theme