Archive: پيام ها Subscribe to پيام ها

مقام والای مادر

استاد خلیل الله خلیلیی رهـــــــــــــــروی روشندلی از بایزید کــــــــــرد پرسش کای مراد هر مرید باز گو آخـــــــــر کجا بشـــــــــــتافتی...

مادر ، روزت مبارک!

از بیست و چهارم جوزا به عنوان سالروز گرامی داشت از مهربان ترین موجود خداوندی که همانا مادر است در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی  به...

کتاب گنج نا مرئی

کتاب گنج نا مرئی ارزش کتاب در فرهنگ غنامند کشور ما بیشتر از آنست که توانمندی ما بتواند در ظاهر ساختن داشته های معنوی آن سیر کند. مطالعه...

پیام کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، به مناسبت وفات استاد محب بارش

پیام کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، به مناسبت وفات استاد محب بارش! بسم الله الرحمن الرحیم مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جست نام چو...

پیام نوروزی الحاج سید منصور نادری

پیام الحاج سید منصور نادری رهبر اسماعیلیان افغانستان، مؤسس و رئیس کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی و نماینده مردم در شورای ملی به مناسبت...

روز جهانی زبان مادری مبارک باد!

زبان، بازتاب‌دهنده‌ی فرهنگ مردمی است که به آن زبان سخن می‌گویند، نماینده‌ی هویت آنهاست و دنیای آنها را تشریح می‌کند. زبان پدیده‌ای...

روز جهانی کتاب مبارک باد

روز جهانی کتاب گرامی باد، سازمان علمی فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) بیست سال قبل از امروز بیست و سوم اپریل را به عنوان روز جهانی کتاب...

پیام نوروزی الحاج سید منصور نادری

پیام الحاج سید منصور نادری رهبر اسماعیلیان افغانستان، مؤسس و رئیس کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی و نماینده مردم در شورای ملی به مناسبت...

«گنجینه عشق» گزینه اشعار عاشقانه پارسی سرایان، روگشایی شد

  « گنجینه عشق » و « دیوان منصور » با حضور صدها تن از فرهنگیان، دانشمندان و سیاسیون، در کابل روگشایی شد. گنجینه عشق، شامل  ده ها غزل،...

پیام کانون فرهنگی حکیم ناصر خسروبلخی به مناسبت روز جهانی کتاب

درخت تو گر بار دانش بگـــــیرد به زیر آوری چرخ نیل و فری را بیست و سوم اپریل از سوی سازمان بین المللی یونسکو به عنوان روز جهانی کتاب و...