Archive: اشعار Subscribe to اشعار

در تقابل آیینه‌ها

در تقابل آیینه‌ها منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال دوم،  شماره چهارم، صفحه ۱۰۳- ۱۲۰، شماره مسلسل هشتم، حوت – جدی۱۳۷۰ برگ‌های...

در تقابل آیینه‌ها

در تقابل آیینه‌ها منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره سوم،  از سال دوم، صفحه ۵۰-۵۸، شماره مسلسل هفتم،  میزان – قوس ۱۳۷۰  ای...

سروده‌‎ها

سروده‌‎ها خسرو شاعران تاج سیـــه ز تارک گـــردون چو برفتــــاد گیســـــــــوی آفتاب بدوش سحر فتـــــاد چون چشم چرخ چشمه نور سپـــــــیده...

انسان سالاری در شعر حکیم ناصرخسرو

انسان سالاری در شعر حکیم ناصرخسرو نویسنده: محقق شفیقه یارقین منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره دوم، از سال دوم، شماره مسلسل...

در تقابل آینه ها

در تقابل آینه ها منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره اول از سال دوم، صفحه ۶۷-۷۶، شماره پنجم، حمل- جوزا ۱۳۷۰ه.خ. حجت خراسان بر...

در تقابل آیینه‌ها

در تقابل آیینه‌ها صلح کردار ملایکه است منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت،  سال اول،صفحه ۳۷- ۳۸شماره چهارم، جدی- حوت ۱۳۶۹٫ مومنان...

در تقابل آیینه‌ها

در تقابل آیینه‌ها سرودی از: عبدالحسین توفیق منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت،  سال اول،صفحه ۸۵-۹۸شماره سوم، میزان-  قوس۱۳۶۹٫ دو...

پدران یا فرزندان یا بازتاب وراثت در شاهنامه

پدران یا فرزندان یا بازتاب وراثت در شاهنامه نویسنده: کاندیدا کادمیسین دکتور اسد الله حبیب منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، ...

فردوسی را گرامی بداریم

فردوسی را گرامی بداریم نویسنده: الحاج سید منصور نادری منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت،  سال اول،صفحه ۱-۱۴شماره سوم، میزان-  قوس۱۳۶۹ نمیرم...

غزل واپسین

غزل واپسین غم از همه سو سوی من آمد که بمیرم از هر طرفم چنبره ای زد که بمیرم آنقدر بلا ربخته در شهر که حتی از پیرهنم فاجعه روید که بمیرم خورشید...