دوشنبه می 23, 1014

Archive: دبستان حکيم Subscribe to دبستان حکيم

تحلیل عقاید ناصرخسرو

تحلیل عقاید ناصرخسرو نویسنده: پوهنیار نصیر سهام منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره اول از سال دوم، صفحه ۶۰- ۶۶، شماره مسلسل...

سیماهای نخستین آدمیان در شاهنامه

سیماهای نخستین آدمیان در شاهنامه نویسنده: پوهاند دکتر جلال الدین صدیقی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، شماره اول از سال دوم...

نکاتی چند در باره سفرنامه ناصر خسرو

نکاتی چند در باره سفرنامه ناصر خسرو نویسنده: ابوسید شاه خمار زاده منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال دوم، صفحه ۲۰- ۲۷، شماره...

واکنش‌های عاطفی فردوسی در شاهنامه

واکنش‌های عاطفی فردوسی در شاهنامه نویسنده: کاندید اکادمیسن دکتور اسدالله حبیب منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال دوم، صفحه...

«رند » «قلندر» در اشعار بعضی از شاعران قدیم زبان دری

«رند » «قلندر» در اشعار بعضی از شاعران قدیم زبان دری نویسنده: پوهاند دکتور عبدالقیوم قویم منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت،  سال...

اسدالله عفیف باختری، شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار معاصر کشور در اثر  بیماری؛ در مزارشریف درگذشت.. عفیف باختری، شاعر دردمند و پر آوزه...

در تقابل آیینه‌ها

در تقابل آیینه‌ها صلح کردار ملایکه است منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت،  سال اول،صفحه ۳۷- ۳۸شماره چهارم، جدی- حوت ۱۳۶۹٫ مومنان...

پیوندی معنوی جلال الدین محمد و یاران صحبتش

پیوندی معنوی جلال الدین محمد و یاران صحبتش فرستاده کانون دوست‌داران مولانا جلال الدین محمد بلخی نویسنده: نیلاب رحیمی منبع: فصل نامه...

موسیقی شعر ناصرخسرو

موسیقی شعر ناصرخسرو نویسنده: کاندید اکادمیسین داکتر اسدالله حبیب منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت،  سال اول،صفحه ۱-۱۱شماره چهارم،...

فردوسی در قلمرو فلسفه

فردوسی در قلمرو فلسفه نویسنده: عارف پژمان منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت،  سال اول،صفحه۵۵-۶۶شماره سوم، میزان-  قوس۱۳۶۹٫ ما...