پنج‌شنبه می 23, 5501

Archive: دبستان حکيم Subscribe to دبستان حکيم

کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی و دارالعلوم الحاج سید منصور نادری از مولود مسعود پیامبر اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص) تبجیل به عمل آوردند

کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی و دارالعلوم الجاج سید منصور نادری به روز پنج‌شنبه، هجده‌ام قوس، ۱۳۹۵ه. با حضور و اشتراک شخصیت‌های...

در تقابل آیینه‌ها

در تقابل آیینه‌ها سرودی از: عبدالحسین توفیق منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت،  سال اول،صفحه ۸۵-۹۸شماره سوم، میزان-  قوس۱۳۶۹٫ دو...

نقش پای کوشانیان در شاهنامه

نقش پای کوشانیان در شاهنامه نویسنده: مایل هروی منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت،  سال اول،صفحه ۷۴-۸۴شماره سوم، میزان-  قوس۱۳۶۹٫ متن...

بهرام چوبینه (رستم دیگر در دوران ساسانی)

بهرام چوبینه (رستم دیگر در دوران ساسانی) نویسنده: محمد طغیان منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت،  سال اول،صفحه۶۷-۷۳شماره سوم، میزان- ...

ارزش شاهنامه

ارزش شاهنامه نویسنده: عارف پژمان منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت،  سال اول،صفحه۵۰-۵۴شماره سوم، میزان-  قوس۱۳۶۹٫ شاهنامه، تاریخ...

روان برتری جویی زناشویی در ایران شاهنامه فردوسی

روان برتری جویی زناشویی در ایران شاهنامه فردوسی نویسنده: عین الدین نصر منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت،  سال اول،صفحه۳۷-۴۹شماره...

تحلیل و بررسی اهداف والای آفرینشی شاهنامه به استناد مقدمه منصور ابومنصوری

تحلیل و بررسی اهداف والای آفرینشی شاهنامه به استناد مقدمه منصور ابومنصوری نویسنده: پوهاند دوکتور جلاب الدین صدیقی منبع: فصل نامه فرهنگی،...

پدران یا فرزندان یا بازتاب وراثت در شاهنامه

پدران یا فرزندان یا بازتاب وراثت در شاهنامه نویسنده: کاندیدا کادمیسین دکتور اسد الله حبیب منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، ...

فردوسی را گرامی بداریم

فردوسی را گرامی بداریم نویسنده: الحاج سید منصور نادری منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت،  سال اول،صفحه ۱-۱۴شماره سوم، میزان-  قوس۱۳۶۹ نمیرم...

غزل واپسین

غزل واپسین غم از همه سو سوی من آمد که بمیرم از هر طرفم چنبره ای زد که بمیرم آنقدر بلا ربخته در شهر که حتی از پیرهنم فاجعه روید که بمیرم خورشید...