Archive: دبستان حکيم Subscribe to دبستان حکيم

مقام والای مادر

استاد خلیل الله خلیلیی رهـــــــــــــــروی روشندلی از بایزید کــــــــــرد پرسش کای مراد هر مرید باز گو آخـــــــــر کجا بشـــــــــــتافتی...

روز قلم؛ مبارک!

  بدون شک ؛ قلم یکی از نعمت های بی پایان و بی بدیل الاهی است که پرودگار لوح و قلم، موهبت برخورداری از آن رااز پگاه ازل در سرنوشت آدمی...

پیام کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، به مناسبت وفات استاد محب بارش

پیام کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، به مناسبت وفات استاد محب بارش! بسم الله الرحمن الرحیم مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جست نام چو...

نقش شاهنامه در زبان و ادبیات فارسی

نقش شاهنامه در زبان و ادبیات فارسی اثر شاهنامه شاهکار جاویدان و پرارج سخن پرداز بزرگ ملی فردوسی در زبان و ادبیات پارسی به حدی است که اگر...

پیام نوروزی الحاج سید منصور نادری

پیام الحاج سید منصور نادری رهبر اسماعیلیان افغانستان، مؤسس و رئیس کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی و نماینده مردم در شورای ملی به مناسبت...

شاعره در مزار رابعه بلخی

شاعره در مزار رابعه بلخی   رابعه آن افتخاری شهر بلخ لذت دنیا به کامش گشته تلخ بود عشق اسمانی در دلش مهر یزدان بوده در آب و گلش دلربای...

چرا هشتم مارچ؟

چرا هشتم مارچ؟ تاریخ روزی جهانی زن هم زمان تاریخ مبارزه سیاسی و اجتماعی علیه تبعیض است. این روز روز همبستگی برای مبارزه در راه برابری...

شعر پای‌داری در رنگین کمان سروده‌های واصف باختری

  پرتو نادری   شعر پای‌داری در رنگین کمان سروده‌های واصف باختری برای جست و جوی شعر مقاومت در سروده‌های استاد واصف باختری نیازی...

زیستنامۀ رونق نادری کیانی

زیستنامۀ رونق نادری کیانی نویسنده: محمد ارشاد معنوی، معاون کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی دورۀ کودکی: سید نور الدین رونق نادری کیانی...

عرفان و حافظ

عرفان و حافظ چنانکه بسیاری از پژوهشگران نشان داده اند، حافظ فراوان واژگان عرفانی و مایه ها و داده های آن را به کار برده است. با این که هیچ...