Archive: دبستان حکيم Subscribe to دبستان حکيم

شعر چیست؟

شعر چیست؟ نویسنده: شهرام عدیلی پور شعر چیست؟ آیا این پرسش پاسخی دارد؟ آیا پاسخ دادن به آن آسان است؟ این پرسش همواره از زمان پیدایش شعر...

عشق

عشق واکند آیا کسی زنجیر را ؟ دستهای بسته تدبیر را؟ بشنود چشمی نگاه خسته ام صد نیستان ناله دلگیر را؟ از کمانی هست آیا این امید بشکند بغض...

ای رنجبر

ای رنجبر تا به کی جان کندن اندر آفتاب ای رنجبر! ریختن از بهر نان از چهره آب ای رنجبر؟! این همه خواری که بینی ز آفتاب و خاک و باد؟! چیست مزدت...

عرفان در اشعار سید نادرشاه کیانی

    عرفان سید نادرشاه کیانی  نویسنده: فریبا فرحت پیام، استاد دانشگاه کابل همان گونه که دیدگاه هاو بینش هر نویسنده وشاعری را می توان...

کانون فرهنگی ناصر خسرو بلخی از روز جهانی مادر تجلیل به عمل آورد

کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی از بیست چهارم جوزا، روز جهانی مادر تجلیل به عمل آورد. کانون فرهنگی به مثابه یک نهاد کاملا فرهنگی به پاس...

روز جهانی کتاب مبارک باد

روز جهانی کتاب گرامی باد، سازمان علمی فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) بیست سال قبل از امروز بیست و سوم اپریل را به عنوان روز جهانی کتاب...

«گنجینه عشق» گزینه اشعار عاشقانه پارسی سرایان، روگشایی شد

  « گنجینه عشق » و « دیوان منصور » با حضور صدها تن از فرهنگیان، دانشمندان و سیاسیون، در کابل روگشایی شد. گنجینه عشق، شامل  ده ها غزل،...

خطۀ خورشید

خطۀ خورشید به میدانی که رخـش تهمتن زیبد سـواری را نباشد فرصتی، اشـترسواری،  خرکاری را ملاف ازتاج وتخت اجنبی درخطۀ خورشید فقیران خراسـان...

رحمت صبح

رحمت صبح از بادۀ چشـمانـت مـسـتانـه و شـادم کن آتـش بفـکن در دل از ریـشـه خرابم کن گر سخت و گلوگیرم چـون دانۀ انجیرم شـهـدم بنـمـا جــانـا...

بهار آرزو

“بهار آرزو” در بهار آرزو، چون یاسمن گل میکنم پای آن سروِ روان اندر چمن گل میکنم تا نسیم صبحگاهی میرسد از کشورم در دیار غیر، صد دشت...