شاعر توانا، فیلسوف اندیشه مند، سیاح بردبار

پیام هیئت دانشمندان اتحاد شوروی

اجازه فرمایید تا به نماینده گی  از اعضای هیئت دانشمندان اتحاد شوروی به شمول محققان اکادمی علوم جمهوری شوروی سو سیالستی تاجکستان و استادان پوهنتون های شهرهای لینگراد ، دو شنبه و باکو از دعوت شرکت در سیمنار بین المللی بزرگداشت ابر مرد علم و فرهنگ افغانستان، ماوراالنهر ایران اظهار امتنان نمایم و درود و سپاس خود را به افتخار از برگزاری این سمینار وسیع به خدمت ریاست محترم اکادمی علوم جمهوی دموکراتیک افغانستان، مرکز زبان ها و ادبیات اکادمی علوم افغانستان به استادان و دانشمندان ابراز نمایم(۱).

در شرایط فعلی سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان انقلابی که مشی مصالحه ملی را به طور پیگیرانه تعقیب میکند برگزار شدن سیمینار «ناصر خسرو ، نستوه مرد گسترۀ خرد، دانش و ادب» شهادت بر این میدهد که مردم افغانستان به آثار پر ارزش علم و ادب ، تاریخ  و فرهنگ باستانی  وطن عزیز خود علاقمندی زیادی دارند. این سیمینار یک بار دیگر از توجه خاص کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان نسبت به نیاکان گواهی میدهد.

ما اطمینان داریم که  سیمینار ناصر خسرو، از این بعد زمینه مساعد تر را برای تحقق همه جانبۀ احوال، آثار و افکار این بزرگ مرد ادب و دانش و در خدمت مردم و انقلاب قرار دادن فرهنگ باستانی مردم شریف افغانستان نقش مهم را ایفا خواهد نمود.

میراث بزرگان علم و ادب و فرهنگ منحصر به کشوری، به مملکتی، به سر زمینی، به قومی و ملتی نیست.

به همین خاطر آثار و افکار گرانبهای ناصر خسرو، این بزرگ مرد ادب و دانش نه تنها متعلق به مردمان همزمان و همجوار است، بلکه جز و جدا نا پذیر فرخنگ عمومی بشریست.

ناصر خسرو در کشور بزرگ شوروی خاصه در جمهوری شوروی تاجکستان میان مردم به حیث یکی از نابغه های ادب و دانش شهرت دارد.

در تاجکستان عده یی از مکاتب، خیابان ها، موسسات فرهنگی ،کلخورها و حتی یکی از نواحی موسوم به ناصر خسرو است که مرکزش شهر قیادبان است و تخت قباد در همان منطقه واقع است.

در بزرگترین کتب خانه های اتحاد شوروی منجمله در کتب خانه  های مسکو، لیننگراد، باکو، ایریوان، تفلیس، تاشکند و کتاب خانۀ دولتی به نام فردوسی تاجکستان، کتاب خانه به نام اندرا گاندی اکادمی علوم تاجکستان، گنجینۀ دست نویسها به نام اکادمیسین عبدا لغنی میرزایوف مربوط انستیتوت شرق شناسی تاجکستان نسخه های قدیمی آثار ناصر خسرو، در خدمت اهل علم و فرهنگ و علاقه مندان قرار گرفته است.

مطالعه علمی و اصولی احوال، آثار و افکار ناصر خسرو در اتحاد شوروی به طور عام و در تاجکستان به طور خاص از سالهای بیستم قرن ۲۰ میلادی آغاز گردیده است از جمله آغاز گران خسرو شناسی در کشور ما یکی ادیب و دانشمند نامی تاجک استاد صدرالدین عینی بود.

تامل بر تلیفاتی که در زمینه در اتحاد شوروی در طول زیاد تر از ۶۰ سال اخیر صورت گرفته است روشن می سازد که خسرو شناس در سر زمین ما به چهار نحو جریان دارد.

۱- آثار تذکره گونه ( تذکره، کتب درسی دایره معارف) به شمول ( نمونۀ ادبیات تاجیک صدرالدین عینی (نشر سال ۱۹۳۶) (نمونه عای ادبیات تاجیک نسر سال ۱۹۴۰) (۱۲ میناتور) . بر گینسکی (نشر سال ۱۹۶۶)

گلشن ادب ( نمونه های نظم فارسی و تاجیک قرن های ۱۰-۲۰) تذکرۀ ادبیات کودکان ( آثار ادیبان قرنهای ۱۰-۲۰ برای مکاتب) نشر سال ۱۹۸۳ .

ادبیات تاجیک شریف جان حسین ز زاده .

ادبیات تاجیک اعلا خان  افصح زاد .

دایره معارف مختصر ادبی  دایره المعارف تاجک و نگرش به تاریخ فلسفه شرق علی الدین بها  الدین اف و غیره.

۲- مقالات جداگانه از قبیل مقالات ل. بزرگ زاده، اید یلمن، ایفگینی برتلس، عبدالغنی میرزایوف، اندری برتلس، محمد وفا بقایوف، ناظر جان قولمتوف، و دیگران.

۳- رساله های جداگانه مثل رسالۀ استاد دانشگاه مسکو ویرا بوریسوفنا نیکیتیناز یر عنوان « بعضی خصوصیات آثار عشقی ناصر خسرو» ( نشر سال ۱۹۵۵)، ادبیات شناس اندری برتلس (ناصر خسرو و اسماعلیان) و فیلسوف غفا رعشورف ( افکار فلسفی ناصر خسرو در زادالمسافرین او ).

۴- نشر آثار به الفبای امروزۀ تاجیکی و ترجمه آن به زبان های دیگر از جمله در تاجکستان تا کنون با کوشش کمال عینی و صداقت عینی (سفر نامه) در سال ۱۹۷۰ و گلچینی از دیوان اشعار ناصر خسرو در سال ۱۹۵۷ در دسترس خواننده گان قرار گرفته اند.

آثار نثر ناصرخسرو چندین بار به زبان روسی و از طریق آن به زبان های خلق برادر اتحاد شوروی به نشر رسیده است.

محصلین فاکولته های زبان و ادبیات شرق دانشگاه های مسکو، لیننگراد و جماهر دیگر شوروی زبان دری را ضمن مطالعۀ « سفر نامه » ناصر خسرو که بیانگر سبک شیوا و سلیس در ادب فارسی دری است می آموزند. آشنایی با نمونه های آثار ناصرخسرو در مکاتب متوسطه تاجکستان شوروی از صنف ۴ شروع میشود .

این همه از نشرات بزرگ شاعر توانا، فیلسوف اندیشه مند، سیاح بردبار حکیم ناصر خسرو در اتحاد شوروی شهادت می دهند.

ناصر خسرو به حیث شاعر، نوسینده، فیلسوف و حکیم برای مردم تاجیک معتبر است و شناخته شده مردمان دیگر اتحاد شوروی میباشد.

در فر آورد سخن میخواهم بگویم که اشتراک ما دانشمندان اتحاد شوروی در سیمینار بین المللی « ناصر خسرو، نستوه مرد گسترده خرد، دانش و ادب» امر وجدانی و پر افتخار است باز میخواهم تبریک صمیمانه دانشمندان اتحاد شوروی و از جمله اکادمیسین افتخاری اکادمی علوم افغانستان استاد محمد عاصمی، رئیس اکادمی علوم تاجیکستان را که در تحکیم روابط علمی و فرهنگی بین اتحاد شوروی و جمهوری دکوکراتیک افغانستان سهم پر ارزش به خرچ داده است به خدمت حضار محترم ابراز نمایم.

تشکر

۱_ مارچ سال ۱۹۸۷

تالار پوهنتون کابل

منبع: کتاب دانای یمگان

نشر شده در: حکیم شناسی, پيام ها

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.