هیئت پاکستانی از بزرگترین قرآن جهان بازدید نمود

جمعه :  ۹ جدی
کانون فرهنگی حکیم ناصر خسروبلخی امروز شاهد حضور تعداد کثیری از فرهنگیان، دانشنمدان وهیئت از ایالت خیبرپشتونخواه پاکستانی که درترکیب این هیئت شخصیت های سیاسی ، فرهنگی ، نویسنده گان،  نماینده گان احزاب ملی و ومردمی پشتونخواه شامل بودند بزرگترین قرآن دست نویس جهان را که دراین کانون به پایۀ اکمال رسیده است نیز زیارت نمودند.
محترم الحاج سید منصور نادری رهبر ملی و روحانی وموسس کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی محترم عبدالباری راشد رئیس اکادمی علوم افغانستان ،هیئت پاکستانی را ضمن عرض خوش آمدید بر گسترش روابط فرهنگی میان مردمان دوسوی سرحدکه دارای مشترکات همه جانبه میباشد تاکید داشتند.
هیئت پاکستانی بزرگترین قرآن دست نویس جهان را که  درکابل که به همت وابتکار الحاج سید منصور نادری تحقق یافته است ، یکی از با ارزش ترین خدمت درتاریخ اسلام دانسته گفتند ، این افتخار تاریخی به همۀ مردم مسلمان مربوط بوده وجای بسا مسرت است  که شخصیت های مانند جناب الحاج سید منصور نادری هستند که دراین راستا کارهای موثر وسودمندی را انجام میدهند.
نمانیده حزب ملی پاکستان درحالیکه در دفتر خاطرات بازدید کننده گان کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی خاطرات شانرا ثبت میکرد ، چنین گفت:  حسب معمول باید همه اعضای هیئت در اخیر متن خاطرۀ رئیس هیئت امضا میکرد ولی اینجا قضیه برعکس است زیرا همه میخواهند که نظر ودیدگاه خویش را در مورد چنین اثرنادر وبی بدیل  ثبت نمایند، تا جزاین تاریخ وخاطره ها باشند.
این بازدید زیارتی از بزرگترین قرآن دست نویس جهان درحالی صورت میگیرد که قرار است این نسخۀ دست نویسی شدۀ قرآن کریم به زودی صفحه گشائی گردد.
سخنور

نشر شده در: اخبار و گزارشات, بزرگترين قرآن

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.