پیام تبریکی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسروبلخی به مناسبت پیروزی ورزش کاران افغانستان در المپیا

کانون فرهنگی جکیم ناصر خسروبلخی به ریاست الحاج سید منصور نادری موسس وریس کانون اشتراک ورزشکاران قهرمان افغانستان را در مسابقات بین المللی المپیای ۲۰۱۲ کشور انگلستان یک دست آورد عظیم ملی درعرصه جامعه ورزشی کشور عزیز مان دانسته و اشتراک جوانان ورزشکار وطن در این المپیا علاوه از اینکه استقامت و پایداری آنها را در عرصه ورزش به جهانیان ثابت نمود، بلکه افغانستان را نیز به دنیا به حیث جز جامعه ورزشی جهان معرفی ساختند، که کانون به نوبه خود از زحمات و عرق ریزی های جوانان ورزشکار وطن خصوصاً از ارجمند روح الله نیکپا که مدال برونز را بکشور ومردم عزیز کمای نمودند وهمچنان از ارجمند نثار احمد بهاوی که استقامت بیش از حد در مسابقات از خویش به نمایش گذاشت تقدیر وتمجید نموده و موفقیت های مزید را برایشان از خداوند کریم آرزو نموده، واز مسولین المپیک افغانستان دراین راستا ابراز قدر دانی می نماید.

نشر شده در: اخبار و گزارشات, پيام ها

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.