پیام الحاج سید منصورنادری مؤسس ورئیس کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی

پیام الحاج سید منصورنادری مؤسس ورئیس کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی به مناسبت هفتۀ شهید و شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود ب

سم رب الشهداء والصدیقین

سعــدیا مرد نکو نام نمـــــــیرد هرگز                                     مرده آنست که نامش به نیکوی نبرند

برادران و خواهران مسلمان، ملت مجاهد و قهرمان افغانستان، خانواده های نجیب شهدا! بدینوسیله اینجانب میخواهم به نماینده گی از هیأت مدیره کانون فرهنگی حکیم ناصرخسرو بلخی، اعضای شورای اجرائیه حزب پیوند ملی، هیآت رهبری شورای مردمی اسماعیلیان افغانستان و به صفت نماینده منتخب مردم در شورای ملی، عمیق ترین پیامها، احساسات و تسلیت های قلبی خویش را به مناسبت هفتۀ شهید و یازدهمین سالگرد شهادت جانگداز قهرمان ملی کشور زنده یاد شهید احمد شاه مسعود و سایر شهیدان راه عزت و آزادی افغانستان که در سنگر مردانگی و شجاعت و دفاع از نوامیس ملی و تمامیت ارضی و دفاع از ارزشهای تاریخی و دینی جانهای شرین و مطهر شان را از دست داده اند، به پیشگاه ملت قهرمان و زجر کشیده افغانستان و بازمانده گان شهدا تقدیم داشته، از بارگاه الله بی نیاز برای رفته گان سرخ رو، فردوس برین و برای باز مانده گان شان صبر جمیل و اجر جذیل استدعا نموده و یاد آن گرامی مردان مجاهد را گرامی بدارم. مسعود قهرمان اسطوره جهاد و مقاومت از جمله همان قهرمان مردان دلیر سرزمین ما بود، که نام نامی شان با خط زرین در تاریخ پربار شهادت و حماسه آفرینی کشور عزیزمان درج است، که یاد او خاطره جهاد، مقاومت مبارزه، بیگانه ستیزی و مقابله در برابر بی عدالتی را در ذهن ما دوباره زنده میسازد و یکبار دیگر انسان وطن پرست را برآن وا میدارد که با ادامه راه نیکو آن قهرمان مردان راه استقلال، آزادگی، پرخاشگری وظلم ستیزی را دنبال نموده و بازنده نگهداشتن اقتارات نیاکان نیکنام خود، ملت آزاد و سرزمین پر افتخار را از مصائب و آلام زمان حفظ نماید، و در پرتوی اندیشه های آزاد فشانه قهرمانان خفته در خون وطن و در تداوم پیکار و مبارزات آنها یک لحظه سنگر دفاع از ارزشهای دینی و افغانی را خالی نگذارند. در خاتمه بار دیگر بر روح پاک قهرمان ملی کشور وسایر شهیدان راه جهاد و مقاومت و شهیدان که بنابر عوامل گوناگون دراین روزها در نقاط مختلف کشور جان های شرین شان را از دست داده اند درود فرستاده و هفته شهید را به کافه ملت مسلمان و مجاهد افغانستان تسلیت عرض می نمایم. الحاج سید منصور نادری مؤسس و ریئس کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی و نماینده منتخب مردم در شورای ملی افغانستان

نشر شده در: پيام ها

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.