یکشنبه می 23, 2827

تاریخچه تیم فوتبال حجت خراسان.

تیم فوتبال حجت خراسان چهار سال قبل توسط اسلام الدین یک تن از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان ایجاد و در ابتدا این تیم دارای یک گروپ (الف) بوده وبه اسم تیم صدبرگ به شکل یک تیم عادی فوتبال مینمود که بعد از سپری شدن دوسال از ایجاد این تیم، تیم مذکور شامل چوکات بخش ورزش کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی گردیده و اسم تیم حجت خراسان جاگزین اسم قبلی گردید وبا همکاری اداره کانون به شکل قوی ومنظم به گونه خیلی شدید فعالیت های ورزش خود را آغاز نمودند.

بعد از در آمدن تیم مذکورتحت چتر ورزشی کانون این تیم توانست تعداد زیادی از فوتبالیستان نخبه وجوانان پر تلاش را در تیم جذ ب و تیم را وسعت ببخشیده و گروپ های (الف) و ( ب) و خورد سالان خود را ایجاد نماید.

 با تلاش های فراوان مربی تیم اسلام الدین و سرپرست تیم کمال الدین

وهمایت همه جانبه اداره ورزشی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسروبلخی وعرق ریزی بیش از حد ورزش کاران این بخش در مدت بسیار کم این تیم توانست که هم سطح دیگر تیم ها قرار گرفته وبه یک تیم مطرح بین سایر تیم های ورزشی رشته فوتبال بدل گردد.

تیم فوتبال حجت خراسان در مسابقات متعدد اشتراک نموده اند از آن جمله اشتراک در تورنمنت حجت که از طرف اداره کانون ایجاد گردیده بود گروپ های (الف) این تیم به مقام قهرمانی این توزنمنت و گروپ های (ب) به مقام نایب قهرمانی دست یافت. این تیم برعلاوه اشتراک در تورنمنت های مذکور در مسابقات متعدد دوستانه بین تیم های کابل نیز اشتراک نموده که در آن مسابقات نیز درخشش قوی از خود به نمایش گذاشته است.

فعلاً به تعداد هفت بازی کن این تیم، عضو تیم ملی زیر سن دوازده سال و به تعداد چهار بازی گر گروپ های (ب) این تیم عضو تیم ملی ۱۷ سال کشور میباشند و مجموعه بازی کنان این تیم به پنجاه تن میرسد.

نشر شده در: فتبال

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.