پیام کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، به مناسبت وفات استاد محب بارش

پیام کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، به مناسبت وفات استاد محب بارش!
بسم الله الرحمن الرحیم
مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جست
نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست
با دریغ و درد و افسوس که یکی دیگر از ستاره های درخشان آسمان ادبیات کشور به ابدیت پیوست، دوستان، اقارب، فرهنگیان، شاگردان، شاعران و اهل قلم و دانش را به گلیم سوگ خود نشاند.
هموطنان فرهنگدوست، اساتید ورجاوند، شاعران، نویسنده گان، نخبه گان ادبیات کشور بخصوص فامیل نجیب مرحوم استاد بارش!
در گذشت نا به هنگام استاد گرانمایه، شاعر توانا، نویسندۀ ادیب ، استاد محب بارش، استاد دانشکدۀ زبان و ادبیات دانشگاه کابل و همکار دایمی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی را خدمت خانوادۀ نجیب، فرهنگیان و ادبیات شناسان کشور و تمام خانوادۀ اندیشه و قلم از ژرفای قلب تسلیت عرض نموده و ضمن غم شریکی با خانوادۀ محترم شان و جامعه ادبی کشور، نبود چنین یک شاعر هدفمند را یک ضایعه جبران ناپذیر در تاریخ ادبیات معاصر کشور بر شمرده و از خداوند کریم برای استاد مرحوم بهشت برین و برای بازمانده گان شان صبر جمیل و اجر جذیل آرزو می نمایم.
روحش شاد و یادش گرامی

نشر شده در: پيام ها, پيام ها

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.