کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی از روز جهانی قلم با حضور و اشتراک فرهنگ‌یان، نویسندگان، قلم به‌دستان و شاعران جوان در تالار اجتماعات کانون، روز جمعه، ۱۵ حمل ۱۳۹۶ه.خ.؛ بزرگداشت نمودند.‌ در مراسم تجلیل از این روز ضمن سخن‌رانی و سخن‌سرای نویسندگان و فرهنگ‌یان قلم به‌دستِ طبقهِ دانشگاهی کشور در وصف و توصیف بنام قلم و جایگاه و مقام آن؛ مراسم با شعر خوانیِ شاعران جوان و تازه وارد، گرامی‌داشت شدند.

کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی از روز جهانی قلم با حضور و اشتراک فرهنگ‌یان، نویسندگان، قلم به‌دستان و شاعران جوان در تالار اجتماعات کانون، روز جمعه، ۱۵ حمل ۱۳۹۶ه.خ.؛ بزرگداشت نمودند.‌ در مراسم تجلیل از این روز ضمن سخن‌رانی و سخن‌سرای نویسندگان و فرهنگ‌یان قلم به‌دستِ طبقهِ دانشگاهی کشور در وصف و توصیف بنام قلم و جایگاه و مقام آن؛ مراسم با شعر خوانیِ شاعران جوان و تازه وارد، گرامی‌داشت شدند.

گویندگان هر یک؛ قلم را زبان، عقل و معرفت و احساس انسان‌ها و بیان کننده اندیشه و شخصیت انسان توصیف نموده، قلم را زبان دوم انسان و منتقل کننده مدنیت بشری خوانده است. از این جهت تک تک، هرگونه رشد و پیشرفت، پیروزی و آرامش و معرفت و شناخت که امروزه جهان بشری به آن رسیده، مدیون و مرهون قلم و کتاب و کتابت دانسته است.

در ادامه‌ی برنامه نویسندگان و شاعران جوان در این مراسم گفتند: تا زمانی که از قلم برای خدمت به مردم استفاده نشود، کشور روی خوش‌بختی را نخواهد دید. بنا، رسالت همه‌ی نویسندگان و قلم به دستان کشور ایجاب می کند که به صفت امانت دار حافظ جمعی، در انتقال علم و دانش به نسل هم‌نسل و بعد از آن، نهایت امانت‌داری را حفظ نموده، همواره و پیوسته کوشش نماید تا نسل جاری و ساری را در مسیر روشنایی و خردوزی هدایت و رهنمایی نماید.

نشر شده در: اخبار و گزارشات, پيام ها

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.