روز جهانی معلم گرامی‌باد…!

 

کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، روز آموزگار، روز ارج پاسداری از دانایی و روز عشق  و محبت به روشنگری را برای تمام آموزگاران جهان، به ویژه آموزگاران نهایت محترم و مکرم افغانستان؛ که بیش‌تر از  هر گروه و طیف دیگر برای شکوفایی و سربلند این خطه‌‍ی بنام؛ از جان و دل محنت و زحمت می کشد و روح فرهنگ پر غنایی کشور را بیش‌تر  از پیش به تپش می‌آورد؛ خجسته باد  و مبارک می گوید.

آموزگار، واژه ای است زیبا و مفهوم و معنایی است ژرف و گران سنگ که در صفحه عشق به زندگی و بالندگی، بسان تک ستاره‌ای می‌درخشد و در میان واژگان بی‌شمار، هیچ کدام نمی‌تواند بجایش تکیه زند و بجز تعریف “آموزگار” تعریف دیگری ارایه دهد. به‌یقیین آموزگار از عمیق‌ترین کلید واژه‌ی دنیایی بشری است که مدام در جستجوی معنا و مفهموم بخشی برای زندگی انسانی رنگ و رحنای می‌نماید. بخشیدگی و بخشایندگی آموزگار در هر جامعه بریده از قطب‌بندی‌های ایدیولوژیکی؛ روشنگری و  پخش دانایی و ایجاد گفتمان از نوع سازندگی‌ست. بنا جهان ما و به‌ویژه جهان جدید، مدیون و مرحوم بی‌شایبه‌ی آموزگاران است که آموختن و اندیشندان را فتح باب جامعه ایده‌ال برای زیستن نمودند. اینک کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی به مثابه یک نهاد اکادمیک از تک تک آموزگاران افغانستانی که در سخت‌ترین و دشوار ترین شرایط زندگی عزم خویش را جزم نموده برای تربیه نسل جدید کشور قلم و قدم می زند، از بارگاه خدواند دانایی و حکمت طلب خیر و برکت می نماید.

نشر شده در: اخبار و گزارشات, پيام ها, پيام ها

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.