شنبه می 22, 7165

تماس با ما

مدیریت صفحه ی انترنیتی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، از حضور همه مراجعین محترم ابراز امتنان نموده ،  ازعموم  قلم بدستان و فرهنگینان  رسالتمند،  متعهد و دلسوز درمعرفی و غنامندی فرهنگ پربار کشور تقاضای همکاری مینماید.

نشانی: کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، چهار راهی سرسبزی تایمنی، کابل – افغانستان

شماره تماس: ۰۷۹۸۱۲۰۶۰۶

ایمیل: info@hujat.net

نوت : مقالات نشر شده درسایت الزاما بازتاب دهنده ی دیدگاه کانون نبوده و مسوولیت آن متعلق به نویسنده  مضمون میباشد

    نام و نام خانوادگی (الزامی)

    پست الکترونیک (الزامی)

    موضوع

    پیغام

    webcams Etudiantes Forester Theme